1. čer, 2015

Úvodní slovo

Přátelé,
vítejte na mém webovém portfoliu.
Jmenuji se Zdeněk Čumpl a jsem obyčejný kluk z Žďárských vrchů. Od narození bydlím, s malou odmlkou v období studií na vysoké škole, v samém srdci Vysočiny - ve Ždáre nad Sázavou. Od malička mě hrozně zajímala elektronika a výpočetní technika. To byl možná jeden z důvodů, proč jsem se dal na techniku. Poté, co jsem dokončil střední odbornou školu, jsem studoval na VUT v Brně, kde jsem v roce 2007 absolvoval fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií a získal inženýrský titul. V současné době mě živí energetika, což byl vždycky můj "dream job" (který si teď si ho užívám). Byly to ovšem i počítačové simulace z oblasti tlakového lití zinkových a hliníkových forem. Asi největší můj koníček byl a je elektronika. Již v útlém dětství jsem bastlil různá blikátka a bzučítka přes nabíječky, zdroje či nízkofrekvenční zesilovače po zapojení s mikroprocesory. Bohužel mi na toto hobby nezbývá tolik času, kolik bych si představoval. Velice rád ač pouze amatérsky fotím - většinou Vysočinu, ke které mám velmi vřelý vztah, kde žiji a kterou miluji. Další mou zálibou je cyklistika. Do nedávna jsem jezdil hlavně horské kolo, ale nyní se vracím i k silničce. Snažím se hodně cestovat a poznávat svět.

Přeji Vám krásné chvíle,
Zdeněk Čumpl

Friends,
welcome to my web portfolio.
My name is Zdeněk Čumpl and I am a simple boy from Žďárské vrchy. From my birth I live, with a small pause in university studies, in the heart of Vysočina - Ždáre nad Sázavou. Since I was a little interested in electronics and computer technology. This was perhaps one of the reasons why I did the technique. After graduating from secondary school, I studied at BUT in Brno, where I graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Communication in 2007 and received an engineering degree. I am currently in power, which has always been my "dream job" (which I am enjoying now). There were also computer simulations in the field of die casting of zinc and aluminum molds. Perhaps my biggest hobby was and is electronics. Already in my early childhood, I banged various flashes and buzzes through chargers, sources or low-frequency amplifiers after connecting with microprocessors. Unfortunately, this hobby does not have as much time as I imagined. I am very happy but amateur - mostly Vysočina, to which I have a very warm relationship, where I live and I love. My next hobby is cycling. Until recently, I mainly hiked the mountain bike, but now I am also returning to the road. I'm trying to travel a lot and get to know the world.

I wish you beautiful moments,
Zdeněk Čumpl

ZDENĚK ČUMPL LABORATORY ©2015-2019 ZČ-LAB

Všechna práva vyhrazena.

Fotografie i texty jsou chráněny autorským právem. Nesmějí být bez autorova souhlasu použity ani kopírovány, ani jejich části, pro jakékoliv další účely.